Personalized Notification Solutions
HOMEעבריתLogin

דף בית

המזכיר שלך כאשר מדובר בתרופות - TabIT

TabIT היא טכנולוגיית עזר להזדקנות איכותית של האוכלוסייה הבוגרת: פתרון פשוט וידידותי המסייע לניהול הטיפול התרופתי.

TabIT יוזמת ומתריעה על השעות הנכונות לנטילת תרופות, בערוץ התזכורת המועדף על הלקוח והזמין ברשותו. היא מסייעת לייעול ופישוט מעקב בני המשפחה וגורמי מקצוע אחר נטילת תרופות ובקשות מרשם חוזר.

הרישום לשירות מתבצע בשיחת טלפון, בפקס, או דרך אתר אינטרנט מאובטח.

יתרונות יחודיים ל- TabIT:

בחירה גמישה של ערוצי ההפצה - תזכורות מתוזמנות למגוון ערוצים, על פי בחירת משתמש הקצה: • טלפון – קווי או טלפון נייד, בהודעה מדוברת; מתאים גם לבעלי טלפון בזק בלבד • הודעת SMS • הודעה מיידית • דואר אלקטרוני
קופסת תרופות חכמה Smart Drawer Unit – : אפשרות תזכורת נקודתית לתרופה מוגדרת, למספר תרופות בו-זמנית, או לשעות ביממה. שמירת התרופה במארז המקורי עד לרגע הנטילה.
אישור בפועל של כל נטילה: הקשת מקש בטלפון, SMS חוזר, או לחצן ייעודי בקופסה החכמה.
הסלמה: התראות לאנשי קשר ניתנים להגדרה בערוצים המועדפים עליהם, בכל חריגה ממשטר נטילת התרופות.
התראה לבקשת מרשם חדש: המערכת מחשבת את כמות התרופות שנותרה בחפיסה ואת משטר הטיפול ומתריעה על הצורך בחידוש מרשם.
הפקת דוחות בראייה רחבה: דיווח בזמן אמת לגבי מאפייני השימוש בתרופות וההתמדה בטיפול, גישה לסיכומים תקופתיים עבור אנשי קשר נבחרים, ואפשרות לחתכים ברמת האוכלוסיה כולה.
מודל תפעולי אטרקטיבי: מוצע למשתמש במתכונת של שירות, ללא רכישת ציוד יקר.
ארכיטקטורה פתוחה: מערכת הניהול תומכת בכל ציוד קצה עתידי, באמצעות מפרט תקשורת פתוח.

דף בית
שאלות ותשובות
החברה
אנשים
תקציר פעילות
צור קשר