Personalized Notification Solutions
HOMEעבריתLogin

שאלות ותשובות

מי צריך להשתמש ב- TabIT ?

רבים שוכחים לקחת בזמן את התרופות כפי שרשם לנו הרופא המטפל. שירותTabIT  נותן מענה לבעיה ע"י שליחת תזכורת לערוץ המועדף על הלקוח: שיחה קולית לטלפון קווי או נייד, הודעת SMS וכן הלאה.

כיצד נרשמים לשירות?

דרך אתר אינטרנט מאובטח

מזינים את הפרטים האישיים, בוחרים מרשימה את שם התרופה, המינון ושעות הנטילה

מזינים את מספר הטלפון ואת אפשרויות שליחת ההתראות, כלומר, פרטי האנשים אשר הנך מעוניין שיקבלו הודעות או דוחות המסכמים את תדירות נטילת התרופות שלך

במקרה הצורך – מסמנים בתיבת הסימון "אין לשלוח תזכורות בשבתות ובמועדי ישראל"

מאשרים את תקנון השירות

לוחצים על כפתור "להרשמה"

עם קליטת ההרשמה, תתקבל הודעת אישור קליטה בערוץ הקשר שהוגדר על ידי המשתמש

שם משתמש וסיסמא ישלחו אליך במייל. יש לשמור את המידע כדי לאפשר כניסות חוזרות

• דרך מרכז שירות

מתקשרים ונותנים לנציג את הפרטים הרלוונטיים לרישום

הרישום לשירות יתבצע ע" הנציג

עם השלמת הרישום, תקבל שם משתמש וסיסמא אותם יש לשמור כדי לאפשר גישה חוזרת לשירות

• באמצעות פקס

ממלאים את טופס ההצטרפות ושולחים לפקס.

איך אתם שומרים על חיסיון המידע הרפואי ומגינים על הפרטיות?

חברת Gvool Dotcom Ltd. מפעילת שירות ,TabIT משתמשת בטכנולוגיות המעודכנות ביותר ונוקטת בכל האמצעים המקובלים העומדים לרשותה כדי להבטיח הגנה מרבית מפני דליפת מידע לגורמים בלתי מורשים. כל הנתונים במערכת משמשים את החברה למתן השירות, ולא ייעשה בהם כל שימוש אחר העלול לפגוע בפרטיות או בחיסיון של הנתונים האלה.

מידע אשר אושר על ידך, יועבר לבני משפחה או גורמים מטפלים, בהתאם לבחירתך.

רשימת שמות המנויים לשירות מועברת לרשת משען, לצורך גבייה בלבד – ואינה כוללת נתונים רפואיים מכל סוג שהוא.

מה לעשות אם שכחתי את קוד הכניסה?

באינטרנט: יש להיכנס באמצעות קוד משתמש וסיסמה לעמוד הבית, לבחור בכפתור "שכחתי סיסמא", ולהזין את מספר הטלפון שאיתו נרשמתם לשירות. קוד הכניסה יישלח לכתובת הדוא"ל שנמסרה בעת ההרשמה.

דרך מרכז השירות בטלפון: הזדהות בפני הנציג, וקבלת פרטי הססמא.

כמה תזכורות ביום אפשר לקבל?

אין מגבלה על מספר התרופות שניתן להוסיף למערכת התזכורות, או למספר התזכורות במהלך היום.

התשלום החודשי קבוע, ואינו משתנה בעת תוספת תזכורות.

האם אפשר להגדיר תזכורת לפעם ביומיים או אחת לשבוע? האם אפשר להימנע מחילול שבת ולא לקבל תזכורות ביום זה?

כן,  ניתן לקבל תזכורות גם פעם ביומיים או לתרופות הנלקחות אחת לשבוע.

 ניתן לא לקבל תזכורות בשבתות ובחגים.

איך אפשר לצפות ברשימת התזכורות ולעדכן אותה במרשמים חדשים או בשינויים בהוראות הרופא?

יש להשתמש באחד מערוצי ההרשמה, כפי שפורטו למעלה.

דף בית
שאלות ותשובות
החברה
אנשים
תקציר פעילות
צור קשר